นายแพทย์ฉัตรชัย-จิรอดิศัย

นายแพทย์ฉัตรชัย จิรอดิศัย

CHATCHAI JIRAADISAI, MD.

นายแพทย์ฉัตรชัย : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ( Cardiology )
จะเป็นผู้ประเมินคนไข้ก่อนการผ่าตัด และดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอเซียก่อนการผ่าตัด และหลังผ่าตัด เพื่อให้การผ่าตัดออกมามีความปลอดภัยสูงสุด

ประวัติและการศึกษา
2541 ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2547 ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2549 ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรแพทย์หัวใจ ภาควิชาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2551 ได้รับประกาศนียบัตร สาขามัณฑนากรหลอดเลือด โรงพยาบาลทรวงอก
2553 ได้รับประกาศนียบัตร สาขามัณฑนากรหลอดเลือด จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์