สรรค์งามดั่งหมาย ปลอดภัยมาตรฐาน เชี่ยวชาญชำนาญ ตรงกาลตรงใจ

นายแพทย์ฉัตรชัย จิรอดิศัย

นายแพทย์ฉัตรชัย

ประวัตินายแพทย์ฉัตรชัย จิรอดิศัย

Specialty : Internal medicine and interventional cardiologist

Education:

  • The Degree of Doctor of Medicine (M.D.,M.sc) 1998 from Siriraj Hospital Medical college, Mahidol University, Bangkok , THAILAND
  • The Diploma of Thai Board of Medicine 2004 from Medicine Department, Siriraj Hospital Medical College, Mahidol University, Bangkok, THAILAND
  • The Diploma of Thai Board of Cardiology 2006 from Cardiovascular Division, Medicine Department, Siriraj Hospital Medical college, Mahidol University, Bangkok , THAILAND
  • The Certificate of Intervention Cardiology 2008 from Chest Hospital, Nontaburee, THAILAND
  • The Certificate of Interventional Cardiology 2010 From The Heart association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King