สรรค์งามดั่งหมาย ปลอดภัยมาตรฐาน เชี่ยวชาญชำนาญ ตรงกาลตรงใจ

นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์

นายแพทย์ทนงศักดิ์

ประวัติอ.นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์

นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุห์โรจน์ เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง และมีประสบการณ์ในวงการศัลยกรรมความงามมาหลายสิบปี ถือเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความชำนาญอย่างมากด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการศัลยกรรมใบหน้า เสริมจมูก เสริมคาง ตัดกราม ลดโหนกแก้ม เสริมหน้าอก เสริมสะโพก ดูดไขมัน รวมไปถึงการผ่าตัดแปลงเพศ ทำให้อาจารย์ทนงศักดิ์เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศัลกรรมตกแต่ง

ประวัติและการศึกษา

 • 2541 ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2548 ได้รับวุฒิบัตร ศัลยกรรมทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2550 ได้รับวุฒิบัตร ศัลยกรรมตกแต่ง ภาควิชาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • 2550 ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขา ศัลยกรรมความงามกะโหลกศรีษะและใบหน้า จากโรงพยาบาลฉังกัง ไทเป ประเทศไต้หวัน
 • 2551 ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขา ศัลยกรรมความงาม จากศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งแลนดิ้ง เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์, โนวาสโกเทีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2551 ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขา กุมารศัลยกรรม จากโรงพยาบาลเด็กไอ ดับเบิลยู เค, ฮาลิแฟ็กซ์, ประเทศแคนาดา
 • 2555 ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขาศัลยกรรมจมูกและใบหน้า จากโรงพยาบาล เจ ดับเบิลยู กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 • 2555 ได้รับ ประกาศนียบัตรผู้แทนอย่างเป็นทางการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้ จากสมาคมการศึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลีใต้ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ปี 2557 ได้รับประกาศนียบัตรผู้แทน สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งสากล
 • ปี 2557 ได้รับประกาศนียบัตรผู้แทนสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเอเซียตะวันออก
 • ปี 2560 ได้รับประกาศนียบัตรผู้แทนสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

ปี 2541 – ปี 2544 แพทย์เวชทั่วไป ประจำการ ที่จังหวัดพังงา
ปี 2544 – ปี 2545 ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเกาะยาวน้อย
ปี 2545 – ปี 2548 แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปี 2548 – ปี 2550 แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มี.ค.-เม.ย. 2550 ฝึกอบรมศัลยกรรมตกแต่ง สาขาศัลยกรรมความงามกะโหลกศีรษะ และใบหน้า โรงพยาบาลฉันกัง, ไทเป ประเทศไต้หวัน
ปี 2553 – ปี 2555  ปฏิบิติงานศัลยกรรมตกแต่งประจำที่คลินิกกมล
ปี 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสาขาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปี 2555 – ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย

Certificate