สรรค์งามดั่งหมาย ปลอดภัยมาตรฐาน เชี่ยวชาญชำนาญ ตรงกาลตรงใจ

นายแพทย์วที นาคะเกศ

นพ. วที

ประวัตินายแพทย์วที นาคะเกศ

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดมยาสลบและยาระงับปวด ประจำโรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก