แพทย์หญิงกาญจนา-ลีลาภัทรานุรักษ์

แพทย์หญิงกาญจนา ลีลาภัทรานุรักษ์

แพทย์หญิงกาญจนา : จักษุวิทยา ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา

ประวัติการศึกษา
ปี 2541 ได้รับปริญญาบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล