แพทย์หญิงน้ำทิพย์-ไตรยสุนันท์

แพทย์หญิงน้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์

NAMTIP TRIYASUNANT, MD.
แพทย์หญิงน้ำทิพย์ : วิสัญญีแพทย์
วิสัญญีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดมยาสลบและยาระงับปวด

ประวัติการศึกษา
ปี 2542 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปี 2548 สำเร็จการศึกษาแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปี 2552 สำเร็จการศึกษาแพทย์เฉพาะทางชั้นสูง สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดาเฮาซี แคนาดา

ประวัติการทำงาน
ปี 2542 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จังหวัดพังงา
ปี 2545 วิสัญญีแพทย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปี 2546 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิสัญญีวิทยา
ปี 2555 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิสัญญีวิทยา
ปี 2555 วิสัญญีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอเซีย