แพทย์หญิงสิรินทิพ-จิรอดิศัย

แพทย์หญิงสิรินทิพ จิรอดิศัย

แพทย์หญิงสิรินทิพ : ผิวหนัง ความงาม และการชะลอวัย

ประวัติการศึกษา
ปี 2552 สำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2554 สำเร็จการศึกษา Aesthetic Dermatology โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปี 2554 สำเร็จการศึกษา American Academy of Aesthetic Medicine
ปี 2554 สำเร็จการศึกษา American Board of Anti-aging Medicine of A4M
ปี 2554 สำเร็จการศึกษา American Board of Nutritional Wellness
ปี 2554 สำเร็จการศึกษา Facial Volumetric Augmentation Surgery of Korean College of Cosmetic Surgery