เสริมหน้าอก เสริมจมูก ยุบโหนก ตัดกราม ดูดไขมัน แปลงเพศ

อาจารย์ นพ.ฉัตรชัย จิรอดิศัย

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์หัวใจ
จะเป็นผู้ประเมินคนไข้ก่อนการผ่าตัด และดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลก่อนการผ่าตัด และหลังผ่าตัด เพื่อให้การผ่าตัดออกมามีความปลอดภัย

ประวัติและการศึกษา
2541 ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2547 ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2549 ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรแพทย์หัวใจ ภาควิชาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2551 ได้รับประกาศนียบัตร สาขามัณฑนากรหลอดเลือด โรงพยาบาลทรวงอก
2553 ได้รับประกาศนียบัตร สาขามัณฑนากรหลอดเลือด จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นายแพทย์ฉัตรชัย