โรงพยาบาลเอเซีย-มาตราฐานระดับสากล-jci

jci

โรงพยาบาลเอเซีย มาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI

JCI หรือ Joint Commission International เป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทำหน้าที่คอยตรวจสอบคุณภาพ มาตราฐาน และความปลอดภัย ของสถานพยาบาล เพื่อให้การรับรองแก่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพของ JCI โดยองค์กร JCI มีเป้าหมายหลักสำคัญคือ เพื่อปรับปรุงการดูแลรักษาสุขภาพของโรงพยาบาลทั่วโลก สนับสนุนการรักษาและบริการทางการแพทย์ให้มีความทันสมัย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลที่ได้รับมาตราฐาน JCI คือโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในทุกมาตราฐาน

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตราฐานคุณภาพ JCI หรือ Joint Commission International ซึ่งโรงพยาบาลที่ผ่านมาตราฐานการรับรอง JCI จะต้องมีการบริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการบริการ รวมไปถึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับบริการเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษา

ปัจจุบันมีสถานพยาบาลทั่วโลก ที่ผ่านการรับรองมาตราฐาน Joint Commission International (JCI) แล้วกว่า 400 แห่ง ทั่วโลก และสำหรับในประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตราฐาน JCI ซึ่ง 1 ในนั้นก็คือ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย

สำหรับการรับรองสถานพยาบาล ตามมาตราฐาน JCI ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการองค์กรทิศทางและภาวะผู้นำ, ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ, ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน, ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ, ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ ดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาล จนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการดูแลรักษา เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

โรงพยาบาลเอเซีย-ยุบโหนก-ตัดกราม

 

image-divider

american-society-of-plastic-surgeons

AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC SURGEONS

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งอเมริกา เป็นองค์กรศัลยกรรมตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2474 สมาคมประกอบด้วยศัลยแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการศัลยกรรมอเมริกันหรือโดยราชวิทยาลัยแพทย์และศัลยแพทย์แห่งแคนาดา

image-divider

isaps

ISAPS

เข้าร่วม The International Society of Plastic Surgery (ISAPS) สมาคมศัลยแพทย์ระดับสากล สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามทั่วโลก

image-divider

osaps

OSAPS.ORG

เข้าร่วมสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยภาคพื้นตะวันออก


โรงพยาบาลเอเซีย

แผนกต้อนรับชั้น 1

ล็อบบี้ชั้น1 แผนกต้อนรับ กว้างขวาง สวยงาม สะอาด สะดวกสบาย

ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัดระบบปลอดเชื้อ มาตราฐานสากล โดยผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข, อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด และอุปกรณ์ดมยาสลบ ที่เป็นมาตราฐานตามกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภา

ห้องพักผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วย และห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด สะอาด ปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัวสูง และให้การดูแลจากทีมพยาบาลโดยใกล้ชิดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง