รีวิวเลาะฟิลเลอร์

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

แต่งปลายจมูก เลาะฟิลเลอร์

เลาะฟิลเลอร์

*ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง Line ของโรงพยาบาลค่ะ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทางไลน์ ฟรี!!