หมอทนงศักดิ์-ปัญญาวิรุฬห์โรจน์

อาจารย์-ทนงศักดิ์

นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬโรจน์

นายแพทย์ทนงศักดิ์ เป็นสมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ผ่านประสบการณ์ดูแลเคสมากกว่า 10,000 ราย ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี จนมีความเชี่ยวชาญอย่างมากทางด้าน เสริมจมูก เสริมหน้าอก ปรับโครงสร้างใบหน้า ผ่าตัดแปลงเพศ รวมถึงการเปลี่ยนสรีระโดยการผ่าตัดทำภายใต้มาตราฐานที่ถูกต้อง

ประวัติและการศึกษา
2541 ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 ได้รับวุฒิบัตร ศัลยกรรมทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2550 ได้รับวุฒิบัตร ศัลยกรรมตกแต่ง ภาควิชาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2550 ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขา ศัลยกรรมความงามกะโหลกศรีษะและใบหน้า จากโรงพยาบาลฉังกัง ไทเป ประเทศไต้หวัน
2551 ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขา ศัลยกรรมความงาม จากศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งแลนดิ้ง เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์, โนวาสโกเทีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2551 ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขา กุมารศัลยกรรม จากโรงพยาบาลเด็กไอ ดับเบิลยู เค, ฮาลิแฟ็กซ์, ประเทศแคนาดา
2555 ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขาศัลยกรรมจมูกและใบหน้า จากโรงพยาบาล เจ ดับเบิลยู กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
2555 ได้รับ ประกาศนียบัตรผู้แทนอย่างเป็นทางการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้ จากสมาคมการศึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลีใต้ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ปี 2557 ได้รับประกาศนียบัตรผู้แทน สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งสากล
ปี 2557 ได้รับประกาศนียบัตรผู้แทนสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเอเซียตะวันออก
ปี 2560 ได้รับประกาศนียบัตรผู้แทนสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2541 - ปี 2544 แพทย์เวชทั่วไป ประจำการ ที่จังหวัดพังงา
ปี 2544 - ปี 2545 ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเกาะยาวน้อย
ปี 2545 - ปี 2548 แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปี 2548 - ปี 2550 แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มี.ค.-เม.ย. 2550 ฝึกอบรมศัลยกรรมตกแต่ง สาขาศัลยกรรมความงามกะโหลกศีรษะ และใบหน้า โรงพยาบาลฉันกัง, ไทเป ประเทศไต้หวัน
ปี 2553 - ปี 2555  ปฏิบิติงานศัลยกรรมตกแต่งประจำที่คลินิกกมล
ปี 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสาขาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปี 2555 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย

ใบรับรองจากสถาบันต่างๆ