สรรค์งามดั่งหมาย ปลอดภัยมาตรฐาน เชี่ยวชาญชำนาญ ตรงกาลตรงใจ

เกียรติยศและความภูมิใจของศัลยแพทย์ตกแต่งไทย

กันยายน 15, 2016

เกียรติยศและความภูมิใจของศัลยแพทย์ตกแต่งไทย

โรงพยาบาลเอเซียขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง

ตริตาภรณ์ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

ศัลยแพทย์ตกแต่ง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าอาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์

คณะผู้บริหาร และพนักงานโรงพยาบาลเอเซีย

Categories:บทความ